szukaj:

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.perforowane-blachy.pl


Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży blach perforowanych, siatek cięto-ciągnionych, krat pomostowych i innych oferowanych przez sklep produktów firmy Technotron Metal s.r.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego „www.perforowane-blachy.pl”, który prowadzi:

Technotron Metal s.r.o.; z siedzibą w Republice Czeskiej, Čs. armady 367, 537 01 Chrudim, zarejestrowany pod numerem NIP EU: CZ02299160  

Sprzedaż towaru realizuje właściciel Sklepu Internetowego www.perforowane-blachy.pl firma Technotron Metal s.r.o. za pośrednictwem:

Technotron Metal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 27, kod pocztowy:
 43-400, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708302,  NIP: 5482689102; REGON: 368941387, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.

Kontakt:

Grzegorz Iwanowicz; e-mail grzegorz.iwanowicz@technotron-metal.pl; tel. +48 668 233 522

Radosław Pawłowski; e-mail radoslaw.pawlowski@technotron-metal.pl. tel. +48 504 899 778
 
 

Zawarcie umowy i dostawa towaru:

Zamówienia na produkty ze sklepu „www.perforowane-blachy.pl” można składać za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://perforowane-blachy.pl  

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Kliknięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia.

Dostawy towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości kosztów wysyłki, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły już zamówienia przed dokonaniem ww. zmian.

Ceny i koszty wysyłki:

Ceny podane są w złotówkach. W przypadku gdy klient zamawia towar z dostawą pod wskazany przez niego adres, do ceny towaru należy doliczyć koszty dostawy towaru, które są wyszczególnione
 w podsumowaniu zamówienia.

Płatności:

Aktualnie oferujemy następujące formy płatności:

- za pobraniem - płacisz gotówką kurierowi w chwili odbioru przesyłki, forma jest dostępna tylko przy 

  dostawie na terenie Polski,

- przelewem na konto,

- przelewem online przez platformę ING Bank Śląski S.A. (imoje, Twisto), szczegóły można znaleźć 

  pod linkami: https://www.imoje.pl/ oraz https://www.twisto.pl/sklepy-internetowe/Reklamacje:

Firma Technotron Metal s.r.o. odpowiada względem kupującego za wady fizyczne lub prawne. Reklamacje należy składać drogą e-mailową na adres: grzegorz.iwanowicz@technotron-metal.pl, a reklamowany towar odesłać do Centrum Sprzedaży Sklepu Internetowego „www.perforowane-blachy.pl”, tj. Technotron Metal s.r.o., ul. Příborská 1494, Frýdek - Místek 738 01, Republika Czeska, na własny koszt. Reklamacje są rozpatrywane na zasadach rękojmi w terminie
 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji. W przypadku uznania roszczeń
 za zasadne, Technotron Metal s.r.o. zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia. 

Reklamacji nie podlegają:

- naturalne zużycie się towaru,

- uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika,

- uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania towaru.

Prawo zwrotu towaru (prawo odstąpienia od umowy):

Konsument (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do odstąpienia od umowy i tym samym zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny. Odstąpić od umowy można w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mailowy:  grzegorz.iwanowicz@technotron-metal.pl.

Zwrot wzajemnych świadczeń Stron powinien nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. 

Towar należy odesłać na własny koszt niepodlegający zwrotowi pod adres:

Technotron Metal s.r.o., ul. Příborská 1494, Frýdek – Místek 738 01, Republika Czeska. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym
 w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest
 za niezawartą. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność.

Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych Technotron Metal s.r.o.; z siedzibą
 w Chrudim, Čs. Armády 367, IV 537 01 w Czeskiej Republice.  Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień, przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić pisemnie na adres Technotron Metal s.r.o.. ul. Příborská 1494, Frýdek – Místek 738 01, Republika Czeska lub wysyłając e-mail na adres: 
grzegorz.iwanowicz@technotron-metal.pl.

Polityka prywatności:

Firma Technotron Metal s.r.o. stosuje Politykę Prywatności.

Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Firma Technotron Metal s.r.o. przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w celu realizacji zamówienia za zgodą Kupującego wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Dane osobowe Kupującego są udostępniane osobom trzecim jedynie w celu realizacji Zamówienia, tj. wysłanie zakupionego towaru.

Kupujący ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich zmiany lub całkowitego usunięcia
 z systemu.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


Technotron Metal s.r.o.  

Frýdek Místek, dnia 01.02.2018 

Kontakt

Biuro / Magazyn / Adres korespondencyjny

Adres:

ul. Pałacowa 28
80-180 Kowale

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00

tel.: +48 660 596 748
e-mail: info@perforowane-blachy.pl

IMoje platba
Formularz kontaktowy